top of page

Länkar om svinn

FAO logo.png
logo_globala_malen-1.png
jordbruksverket logo.png
Naturvårdsverket.png
Livsmedelsverket-267x177.png
201501-VA-Webb-Medlemsloggor-D2-IVA.jpg

Lättsmälta matsvinnsfakta från FAO

Internationella siffror om matsvinn.

Läs mer

FN:s Globala mål för minskat svinn

FN:s 17 hållbarhetsmål innefattar även specifikt matsvinn i nummer 12.3, - Hållbar konsumtion och Produktion.

Läs mer

 

Nationell handlingplan för minskat svinn 2018

Svenska regeringen har antagit en handlingsplan...Upp till arbete!

Läs mer

Kortversion av handlingsplanen 2018 - "Fler gör mer"

Läs mer

Nationell livsmedelsstrategi

Vi skall öka självförsörjningen av livsmedel i Sverie...Lätt som en plätt! Ta bara tillvara de flerbenta morötterna, grönsakerna med "fel" storlek och allt med kort bäst före!

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Matsvinnet i Sverige 2016

En till rapport för den som vill veta mer! Men sanningen är väl att det saknas en hel del data...

Läs mer

Förtydligande om Bäst Före Datum

Livsmedelsverket har publicerat en text om hur eventuell kompletterande text vid Bäst före-märkning kan utformas. En producent får förtydliga att ett livsmedel kan konsumeras efter bäst före-dag genom att förklara det i en ny mening.

Läs mer

IVA, Kungliga Ingenjörsetenskapsakademin

Läs mer om IVA:s projekt kring cirkulär ekonomi där matsvinn ingår som en del. -Självklart är Foodloopz med på ett hörn vad det gäller Livsmedelsdelen.

Läs mer

Livsmedel som foder

En del ser det som en utväg att donera matsvinn till djurhållare. Beroende på vilken typ av livsmedel det gäller och om det är till sällskapsdjur eller livsmedelsproducerande djur tillämpas olika regler. Läs mer om vad som gäller för att få använda livsmedel som foder hos Jordbruksverket.

Läs mer

Info om matsvinn från livsmedelsbutiker för foder från Jordbruksverket (ej animalier).

Läs mer

Läs mer om EU-direktiv och vad som gäller för aktörer som vill donera mat som foder (ej animalier)

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om otillbörliga affärsmetoder

En rapport framtagen av Louise Ungert 2018, om eventuella drivkrafter till matsvinn i primärproduktionen.

Läs mer

Kommunala verksamheter och donationer

Livsmedelsverket tydliggör vad som gäller för donationer till offentlig sektor. Det är tillåtet så länge livsmedelssäkerheten fortsatt är garanterad.

Läs mer

Uppsats om moms och donationer av livsmedel

Nadja Maria Airaksinen från Lund Universitet skriver om Livsmedelsdonationer och "Hur lagstiftning bidrar till matsvinn"

Läs mer

"Nyttan av att minska matsvinnet"

Rapport från Naturvårdsverket 2012. En gammal rapport, men en del intressanta fakta finns med.

Läs mer

Standard för att mäta matsvinn i livsmedelsbranschen, "FLW Standard"

Det har tagits fram en standard för att hjälpa företag, länder och organisationer att kvantifiera och rapportera matsvinn i olika delar av ledet. Det kallas Food Loss and Waste Protocol. Här kan ni läsa mer om detta.

Läs mer

Andra aktörer som jobbar för minskat matsvinn

Som tur är, är vi inte ensamma i branschen om att jobba för minskat matsvinn, och det finns flera sätt att göra det på. Vi tipsar gärna om vilket av nedan företag som kan ha bäst lösning för just er!

Några fantastiska exempel är:

Resqclub (B2C), Whywaste (B2B), Matsmart (B2C), Food2change(B2C), QualiFare (B2B), Karma (B2C), Matakuten Gävle (B2C), Matmissionen (B2C), Sopköket (B2B, B2C), Retaste (B2C), Matsvinnet.se, Allwin(B2B), Recollab AB (B2B), Restaurang SPILL (B2C), Allemansrätten (B2C), Rescued Fruit (B2B) och till exempel Grace Organic (B2B), mf.

bottom of page