top of page

KONSULT HÅLLBAR MAT

Jag är en kreativ specialist och fokuserar på att hjälpa företag att minska sitt matsvinn och öka resurseffektiviteten genom att förändra interna processer, affärsutveckling och genom kommunikation. Jag vill verka för ett hållbart livsmedelssystem där företag kan stärkas ekonomiskt och utvecklas utan att inverka onödigt negativt på vår planet och ekosystem.

Miljopriset_Solnastad.png
Foodloopz Sweden AB vi loopar maten 5.pn
Foodloopz_grön_knopp.png

HÅLLBAR MAT

Jag erbjuder främst specialiserade konsulttjänster inom Hållbar Mat samt jobbar med Foodloopz egna matsvinnsprojekt med samma starka och viktiga mission & vision som alltid: 

- ZERO FOOD WASTE i livsmedelsbranschen.

Foodloopz är sedan våren 2020 även stadsodlare i Solna. Vi jobbar cirkulärt, i samarbete med lokala aktörer och vi satsar allt på "cirkulär stadsodling" i Huvudsta Trädgård. Här erbjuder vi både grönsaker till privatpersoner och restauranger, teamdagar för arbetsplatser och hållbara trädgårdsuppdrag.

HUR JAG JOBBAR

Jag hjälper företag att nå sina mål för minskat matsvinn och hållbara processer genom att bistå som projektledare, processutvecklare, nätverksbyggare och idéspruta.

 

Vidare så driver Foodloopz både egna innovativa projekt i samarbete med andra och äger flera varumärken.

Foodloopz gurka 4 low.png
Goodlooopz coffee pile.png

GOODLOOPZ

Ett av våra just avslutade projekt är Goodloopz!

Det känns helt fantastiskt roligt att vi nu lämnar över processerna för att Johan & Nyström själva skall ta hand om allt svinn internt. Målet om Zero Waste i fabrik är nått!

 

Vårt eget mycket uppskattade Splendid Surprise Blend Coffee läggs på hyllan.

NATIONELLA MÅL MATSVINN

Naturvårdsverkets formulering och nationella målsättning för minskat matsvinn och ökad andel svensk råvara på tallriken lyder:

"Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och konsument till år 2025."

Det betyder att alla livsmedelsföretag som inte redan har egna mål och en actionplan, kan få vägledning för att sätta igång. En bra start är att inte bara mäta svinn i kronor, utan också i kilo.

Foodloopz_mäta_matsvinn_Elin_Aronsen_Bei
Global Goal 12.png

GLOBALA MÅLEN

Som de allra flesta känner till har FN satt upp 17 Globala Mål för en hållbar framtid för vår planet och alla dess invånare. Matsvinnet berör mål nummer 12 och har ett eget delmål att minska svinnet med 50 % till år 2030.

Detta är i praktiken ett enormt högt satt mål som sätter ordentlig press på alla aktörer i leden, - från odlare hela vägen till din och min tallrik. Det är dessutom en komplex fråga som kräver stora beslut och modiga företagsledare...

MATSVINN I VÄRLDEN

I Sverige saknas ännu tillförlitlig offentlig statistik för matsvinn och överskott i hela ledet av aktörer och vi undviker därför att referera till Svenska siffror på nationellt nivå i supply chain.

 

Det sägs till exempel i Sverige att det är hushållen som genererar mest svinn i kedjan, men det finns anledningar att ifrågasätta detta...

Photo Earth.jpg

Några av våra fantastiska kunder och samarbetspartners som på olika sätt verkar för minskat matsvinn:

Foodloopz tomatoe 2 low.png
Foodloopz_matsvinn_globala_målen.png
SDG-Wheel_Transparent-01.png

#matrespekt

bottom of page