top of page

MATSVINNSKONSULTER

Vi är kreativa specialister och fokuserar på att hjälpa företag att minska sitt matsvinn och öka resurseffektiviteten genom att förändra interna processer, affärsutveckling och genom kommunikation. Vi vill verka för ett hållbart livsmedelssystem där företag kan stärkas ekonomiskt och utvecklas utan att inverka onödigt negativt på vår planet och ekosystem.

Miljopriset_Solnastad.png
Foodloopz Sweden AB vi loopar maten 5.pn
Foodloopz_grön_knopp.png

HUR VI JOBBAR

Vi hjälper företag att nå sina mål för minskat matsvinn och hållbara processer genom att bistå som projektledare, processutvecklare, nätverksbyggare och idésprutor.

 

Vidare så driver vi både egna innovativa projekt i samarbete med andra och vi äger flera varumärken.

Självklart erbjuder vi även olika upplägg för matsvinnsrelaterade event så som våra koncept  "Svinnfika" för arbetsplatser och "Matsvinnstorget" !

HÅLLBAR MAT

Vi erbjuder främst specialiserade konsulttjänster inom Hållbar Mat samt jobbar med våra egna matsvinnsprojekt med samma starka och viktiga mission & vision som alltid: 

- ZERO FOOD WASTE i livsmedelsbranschen.

Vi är sedan våren 2020 även stadsodlare i Solna. Vi jobbar cirkulärt, i samarbete med lokala aktörer och vi satsar allt på "logisk odling". Här erbjuder vi både teamdagar för arbetsplatser och hållbara trädgårdsuppdrag.

Foodloopz gurka 4 low.png
Goodlooopz coffee pile.png

GOODLOOPZ

Ett av våra just avslutade projekt är Goodloopz!

Det känns helt fantastiskt roligt att vi nu lämnar över processerna för att Johan & Nyström själva skall ta hand om allt svinn internt. Målet om Zero Waste i fabrik är nått!

 

Vårt eget mycket uppskattade Splendid Surprise Blend Coffee läggs på hyllan.

NATIONELLA MÅL MATSVINN

Nu har äntligen Naturvårdsverkets formulering och nationella målsättning för minskat matsvinn och ökad andel svensk råvara på tallriken kommit.

"Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och konsument till år 2025."

Det betyder att alla livsmedelsföretag som inte redan har egna mål och en actionplan, kan få vägledning för att sätta igång. En bra start är att inte bara mäta svinn i kronor, utan också i kilo.

Foodloopz_mäta_matsvinn_Elin_Aronsen_Bei
Kantareller Foodloopz
1/1
Global Goal 12.png

GLOBALA MÅLEN

Som de allra flesta känner till har FN satt upp 17 Globala Mål för en hållbar framtid för vår planet och alla dess invånare. Matsvinnet berör mål nummer 12 och har ett eget delmål att minska svinnet med 50 % till år 2030.

Detta är i praktiken ett enormt högt satt mål som sätter ordentlig press på alla aktörer i leden, - från odlare hela vägen till din och min tallrik. Det är dessutom en komplex fråga som kräver stora beslut och modiga företagsledare...

MATSVINN I VÄRLDEN

I Sverige saknas ännu tillförlitlig offentlig statistik för matsvinn och överskott i hela ledet av aktörer och vi undviker därför att referera till Svenska siffror på nationellt nivå i supply chain.

 

Det sägs till exempel i Sverige att det är hushållen som genererar mest svinn i kedjan, men det finns anledningar att ifrågasätta detta...

Photo Earth.jpg

Några av våra fantastiska kunder och samarbetspartners som på olika sätt verkar för minskat matsvinn:

Foodloopz Movebybike
Foodloopz Sodexo
Foodloopz johanochnystrom
Foodloopz Clarion
Foodloopz Grays Bakery
1/4
Foodloopz tomatoe 2 low.png
Foodloopz_matsvinn_globala_målen.png
SDG-Wheel_Transparent-01.png

#matrespekt

bottom of page