Vi är även stolta finalister i Tele2ENDUP 2018, Stockholms Innovationsstipendie 2018, Sweden Demo Day 2018 , Sparx Accelerator 2019, Återvinningsgalan 2019 och PackBridge Challenge 2019

© Copy 2019 By Foodloopz Sweden AB. All rights reseved.

Matsvinn i livsmedelsbranschen

Vad är matsvinn? 

Matsvinn är fullt ätbara livsmedel och dryck som riskerar att destrueras/kastas!

Det kan vara produkter med problematik så som:

överskott, inställda orders, trångt på lagret, kort bäst före-datum, skadade förpackningar, felmärkta förpackningar, frukt & grönt som inte möter branschnormer gällande storlek, form, mognad eller skalfinnish. Det kan vara en ny smak som slår fel, test-batcher i provkök och så vidare.

 

Oavsett så handlar det ALLTID om säkra och fullt ätbara livsmedel hos oss.

Vad driver matsvinn i livsmedelsbranschen ?

Det finns enkla, billiga och upparbetade sätt att destruera livsmedel, oavsett om det är ätbart eller inte. Det kostar företag lika mycket per säljtimme att sälja ett förstaklassparti med livsmedel till fullt pris, som att organisera försäljning av andrahandspartier eller rena donationer. Företag är även rädda om sina varumärken, och vill inte att något som inte kan uppfattas som perfekt skall komma ut på marknaden med deras namn på. Man vill heller inte kannibalisera på egen marknad. Det  finns alltså både många och starka skäl. Det positiva är att vi kan hjälpa företag att komma runt detta.

Defintion av matsvinn 

Låt oss begrava tanken för gott att matsvinn handlar om dålig, rutten mat som bara duger till biogas. - Det är ett ord som associeras till fel värden. Vi måste skilja och matsvinn och matavfall. Definitionen på livsmedelssvinn är:

Fullt ätbara livsmedel som av någon anledning riskerar att destrueras.

 

I bland är det till och med bättre livsmedel, eftersom de kanske har en högre mognadsgrad och därför är fulla med smak, näring och ger en högre smakupplevelse, men de är samtidigt känsligare i hantering och har kortare "shelf life" kvar, vilket kan resultera i svinn. Är några produkter ruttna på en pall, så ryker allt, eftersom företag kan sakna möjligheter att sortera ut det bra från det dåliga.

Livsmedelssvinn 

Livsmedelssvinn är en av vår tids största utmaningar. Det påverkar hela vårt ekosystem och bidrar till enorma ekonomiska förluster samtidigt som det är en erkänd global faktor för klimatförändringar och onödig negativ miljöpåverkan, samt en orättvis fördelning av resurser.

Globala siffror pekar på att 1 / 3 av allt vi odlar och producerar blir svinn och att 60-80 % av detta sker innan Retail. Det betyder att det är enorma mängder ätbara livsmedel som aldrig når den konsumentnära marknaden. Samtidigt sägs det att vi måste producera mer livsmedel för att mätta världens befolkning.

 

Vi säger att vi med lågt hängande frukt kan öka andelen livsmedel på marknaden bara genom att effektivisera handeln och det är just det som vi är en del av, - att göra svinn tillgängligt på ett kostnadseffektivt sätt.

Tillsammans kan vi alltså ge världen mer mat, - utan att behöva vattna mer, bespruta mer, gödsla mer, transportera och lagerhålla i onödan eller nyttja mer hav och land!

Regler för Bäst Före-Datum 

Det gäller att skilja på reglerna kring märkning av livsmedels hållbarhet. Bäst Före VS Sista Förbrukning. Bäst Före är en kvalitetsgaranti från producenten, som kan sättas relativt godtyckligt och som bara garanterar att livsmedlet inte förändrats nämnvärt i vare sig smak, doft eller konsistens från produktionsdag fram till att Bäst Före-Datum passerat.

 

Det är däremot fullt lagligt att sälja, donera och konsumera dessa livsmedel efter passerat datum om det kan anses fullt ätbart. Har Bäst Före dock passerats med avsevärd tid, kan kommunernas livsmedelsinspektörer dock anse att det inte längre är tjänligt. Livsmedel får ej märkas om med nytt bäst före-datum, på befintlig eller ny förpackning.

Sista Förbrukningsdag är en hel annan typ av märkning, som främst används för färska livsmedel med förhöjd risk, till exempel köttfärs, färsk fågel och fisk. Här är reglerna glasklara och betyder att livsmedlet inte får säljas, doneras eller tillagas efter detta datum. Det man får göra är att frysa ned det, - inte senare än samma dag som Sista Förbrukningsdag anger, och att man kompletterar med en märkning på förpackningen att livsmedlet är fryst och måste tillagas samma dag som det tinas upp.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om Bäst Före och Sista Förbrukningsdag här.

Vi fokuserar på lösningar och möjligheter

Vi koncentrerar oss på att hitta lösningar och se möjligheter tillsammans med våra kunder.

Nyckeln till minskat livsmedelssvinn är att:

- mäta svinnet

- definiera vad som är ätbart och vad som faktiskt är matavfall

- ändra processer som idag genererar stora mängder svinn

- börja handla med dessa partier

Foodloopz bidrar till minskat svinn till en låg kostnad  genom vår digitala marknadsplats, och jobbar utöver det även i matsvinnsprojekt tillsammans med andra aktörer och gör punktinsatser för företag som vill förändra processer eller hitta skräddarsydda lösningar.