Vi är även stolta finalister i Tele2ENDUP 2018, Stockholms Innovationsstipendie 2018, Sweden Demo Day 2018 , Sparx Accelerator 2019, Återvinningsgalan 2019 och PackBridge Challenge 2019

© Copy 2019 By Foodloopz Sweden AB. All rights reseved.

Sammanfattning av Villkor och Regler

Vi vill med nedan regler skapa förutsättningar för en trygg tjänst och bra dialog mellan medlemsföretag samt en säker, snabb och lönsam affär för dig som använder våra tjänster! 

 

 • För att kunna bli kund/medlemsföretag krävs att man är ett företag eller organisation och att kontaktpersonen har tillgång till ett giltigt organisationsnummer, vilket denne har full rätt att använda. Vi jobbar ej mot konsument.

 • Foodloopz förmedlar endast kontakten mellan köpare och säljare och ansvarar ej för själva affären, lagerhållning eller transporten eller livsmedlet som annonseras ut.

 • Du som kontaktperson för ditt företag garanterar att dina personuppgifter och övriga uppgifter stämmer samt att du har fullständiga rättigheter att annonsera den eller de varor som du lägger upp i era annonser.

 • Som kontaktperson ansvarar du för att ditt företag i övrigt har fullständiga rättigheter till samtligt material som används i samband med annonsering eller i annan marknadsföring. Det gäller till exempel texter, bilder och logotyper.

 • Lagar och regler gällande hantering och försäljning av livsmedel och foder skall följas.

 • Svensk lag skall följas i allt som kan tänkas röra aktivitet och användande av samtliga tjänster på Foodloopz.

 • Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor vid fakturering.

 • Foodloopz marknadsplats med annonser får endast användas för att annonsera produkter, främst livsmedel och foder, ej reklam för tjänster, varumärken eller företag.

 • Endast annonser på Svenska eller Engelska är tillåtna.

 • Som kontaktperson har du skyldighet att hålla dig uppdaterad med Foodloopz Villkor och Regler som kan komma att förändras med tiden.

 • Foodloopz förbehåller sig rätten att stänga av det medlemsföretag som bryter mot Svensk lag, ej betalar fakturor i tid eller bryter mot Foodloopz Villkor och Regler. Vi kan komma att göra en kreditprövning i samband med ansökan om medlemskap.

 • Vi får marknadsföra enskilda partier som läggs upp på marknadsplatsen av medlemsföretag via våra sociala kanaler utan särskilt medgivande från annonsör, men vi gör det alltid utan att nämna företagsnamn och varumärken om vi inte fått skriftligt ok på det. Det ingår inte i tjänsten att per automatik få sina produkter som annonseras marknadsförda i våra sociala kanaler. Vill Ni ha skräddarsytt marknadsföringsmaterial, be om offert.

 • Om ni via oss hittar en ny kund ni vill fortsätta göra affärer med framgent, är man bunden till att fortsatt gå via oss upp till 1 år efter första affären är genomförd.


Läs Foodloopz Villkor och Regler i sin helhet här!