MATSVINNSKONSULTER

"Vi hjälper företag driva förändringsarbete för minskat matsvinn"

Få företag som hanterar livsmedel har i dag noll matsvinn. Det är en komplex fråga och det finns många aspekter att ta hänsyn till.

Har ert företag kommit så långt att ni nu vill växla upp matsvinnsarbetet till nästa nivå? Vill ni ha en engagerad och kunnig part för att snabbt komma framåt?

Bra! Vi finns här som stöd i form av kreativ partner i projekt och förändringsarbeten och ett bra sätt att börja är en Work Shop.

WORKSHOPS

Börja enkelt med en WorkShop för att

sätta grunden och ta reda på vad ert första steg bör vara

Vi har jobbat i flera år med att hjälpa aktörer minska sitt svinn och vi använder vårt nätverk, kreativitet och kunskap för att bistå företag i deras arbete.

Företag har allt att vinna på att satsa på minskat svinn, både mjuka och hårda värden;

- Det går att minska kostnader för till exempel avfallshantering och olönsamma pallplatser.

 

- Det går att stärka sitt varumärke både som arbetsgivare och aktör på marknaden. Allt fler ställer krav på att företag tar ansvar på riktigt. Ingen gillar att stå på lagret och kasta fullt ätbar mat. Locka i stället talanger och behåll dedikerad personal som är stolta över att gå till sina arbetsplatser genom att hitta bättre vägar för svinnet.

- Att ta ansvar för matsvinn, mer än att bara skicka det till biogas, kommer vara en hygienfaktor i framtiden!

- Företag slåss om att vara "det mest hållbara". Se till att ni då inkluderar allt matsvinn i ert hållbarhetsarbete, gärna också i leden bakom er, hos era leverantörer. Det kan ge er fördelar mot konkurrenter,  det kan även framtida lönsamma affärer och en bra story att berätta om.

- Att arbeta för minskat matsvinn är det enda rätta. För planeten och dess ekosystem, för nästa generation och för dig och mig! Företag måste våga erkänna svinnet, avdramatisera frågan och sen AGERA!

Varför uppstår ens matsvinn i livsmedelsbranschen och supply chain?

Vi har identifierat några faktorer som driver svinn i livsmedelsbranschen och som både präglar processer och synsätt inom företag.

 

Det ena är att man är rädd för kannibalism av egen marknad. Man är med andra ord rädd att förlora pengar i affärer med svinn till lägre pris med etablerade kunder. Här kan vi hjälpa till att identifiera alternativa kunder och bygga nätverk åt företag. Även svinnaffärer med befintliga kunder kan visa sig lönsamt då det kan skapa lojalitet.

Det andra är att man som varumärke inte vill förknippas med annat än premium. Löftet till marknaden, oavsett prisprofil, är ofta "Bästa Kvalitet". Vi anser att inget företag som anser sig jobba hållbart kommer undan ansvaret att även se till att det ickeperfekta får förutsättningar att bli mat på någons tallrik. Vi kan till exempel hjälpa er att varumärkesutveckla!

En tredje faktor är Ont Om Tid, bristande rutiner och låg prio. Har partierna lågt värde är det sist på to-do-listan hos medarbetare. Det finns dock goda skäl att rikta om sin tid för att kasta på att donera, sälja ut eller produktutveckla!

Sen finns även andra faktorer så som; kontrakt inom offentlig sektor som exkluderar klass B-grönsaker (alltså rena skönhetsfel), ojusta affärsmetoder, 2/3-delsregeln gällande Bäst Före Datum inom bland annat dagligvaruhandeln, med mera. Det är en komplex fråga som behöver åtgärdas högt och lågt.

Vi vågar påstå, med hjälp av Wrap UK, att 1 satsad krona på åtgärder för minskat svinn kan i snitt ge 14 kronor tillbaka. Det kanske det finns anledning att prioritera om och sätta svinnet högre på agendan?

Läs mer om business case kring matsvinn och vad England gör i frågan:

#loopamaten

Vi är även stolta finalister i Tele2ENDUP 2018, Stockholms Innovationsstipendie 2018, Sweden Demo Day 2018 , Sparx Accelerator 2019, Återvinningsgalan 2019 och PackBridge Challenge 2019

© Copy 2020 By Foodloopz Sweden AB. All rights reseved.