"Logisk stadsodling för hållbar mat"

Vi inleder nu under våren 2020 ett nytt samarbete för vår vision om hållbar mat och Zero Food Waste. Tillsammans med fastighetsägaren Huvudsta Gård skall vi odla efter ekologiska principer och vi gör det med gamla beprövade odlingstekniker för småskaligt jordbruk tillsammans med nytänk och experiment.

Självklart är det fortsatt fokus på Zero Waste och vidare samarbeten med aktörer för resurseffektivitet. På denna otroligt vackra plats vill vi testa nya affärsmodeller, initiera nya och utveckla tidigare samarbeten.  Vi skall odla grönsaker, örter och blommor. Vi har just installerat två bikupor också som skall hjälpa till att pollinera gårdens fruktträd och förhoppningsvis ge lite honung.

Ursprungstanken är att sälja det som skördas till lokala hotell, caféer och restauranger, men vi får se om det även finns utrymme att sälja lokalt till boende och besökare i Solna. Vi vill att Huvudsta Trädgård skall bli levande, nytänkande och bidra till ökad trivsel i området.

Än så länge har vi inte kommit så långt,  sakta byggs odlingsbäddarna fram. Det återstår enormt mycket jobb och tålamod för att få igång denna lilla kommersiella odling . I ett samarbete med Orto Novo på Ekerö använder vi återbrukad jord och växtdelar för att bygga upp bäddarna. Vidare så samarbetar vi även med Weibulls gällande redskap och fröer i form av returer, utgående sortiment eller kort datum.Vi återupptar och intensifierar samtidigt ett tidigare samarbete med Blomsterlandet där vi tar till vara på trasiga grejer vi kan laga, plantor och blommor som inte kan säljas osv.

 

Detta gör att vi nu snabbt kan komma igång och att vi från start får verka för vår vision om att återbruka och ta tillvara på lokala resurser. Vi samarbetar även med den lokala 4H-gården Augustendal för både gödsel och ull.

 

Följ gärna detta projekt på Instagram @huvudstatradgard

Att nu även få jobba direkt med händerna i jorden och producera småskaligt och hållbart i stadsmiljö är ett stort privilegium.

#huvudstatragarn

Vi är även stolta finalister i Tele2ENDUP 2018, Stockholms Innovationsstipendie 2018, Sweden Demo Day 2018 , Sparx Accelerator 2019, Återvinningsgalan 2019 och PackBridge Challenge 2019

© Copy 2020 By Foodloopz Sweden AB. All rights reseved.